Veri Sorgula

NOT: Aynı grafik üzerinde birden fazla istasyona ait verileri çizdirebilirsiniz. Bu grafik üzerindeki veriler istasyonların ülke yükseklik sisteminden bağımsız birbirinden farklı lokal datumlarında ölçülmüş seviye verilerini göstermektedir. Ülke yükseklik sisteminde ortak datumdaki seviye verilerine erişmek için "Abonelik" kısmını inceleyiniz.