Kullanım Şartları

TUDES web portali içerisindeki veri, ürün, yazılım, makale, rapor, resim ve diğer bilgiler sadece aşağıda belirtilen koşullar dâhilinde kullanılabilir.

Genel Hususlar:

 • Portalde sunulan veri, ürün, yazılım, makale, rapor, resim ve diğer bilgiler hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir taahhüdü içermemektedir.
 • Portal kullanıcıları, portalde sunulan veri, ürün, yazılım, makale, rapor, resim ve diğer bilgilerin güncelliği, doğruluğu, güvenirliği ve tamlığı konusunda Harita Genel Müdürlüğünün hiçbir taahhüt ve sorumluluk üstlenmediğini kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, portaldeki bilgilerin kullanımı sonucunda veya teknik nedenlerle portale ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, Harita Genel Müdürlüğünün hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet üstlenmediğini kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, TUDES mareograf istasyonlarında arızalar nedeniyle veri kayıpları olabileceğini, ölçüm sensörlerinin hatalı değerler üretebileceğini, sunulan web servisinde geçici kesintiler olabileceğini kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, portalde sunulan verilere Harita Genel Müdürlüğü tarafından hızlı kalite kontrol işleminin uygulandığını, söz konusu hızlı kalite kontrol işlem ve sonuçlarından Harita Genel Müdürlüğünün sorumlu olmadığını, hızlı kalite kontrolden geçmiş verilere daha ileri bir düzey kalite kontrol uygulama sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, portalden indirdiği veri, ürün, yazılım, makale, rapor, resim ve diğer bilgileri; Anayasaya, yasalara, uluslararası sözleşme hükümlerine ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanmayacağını kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, portalden ücretsiz olarak indirdiği veri, ürün, yazılım, makale, rapor, resim ve diğer bilgileri ticari maksatlı kullanmayacağını kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, portalde bağlantı verilen diğer sitelerdeki bilgilerin, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlandığını, bağlantı verilen diğer sitelerdeki bilgilerin içeriği ve güncelliğinin Harita Genel Müdürlüğünü bağlamadığını kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, portalde yer alan bütün bilgilerin önceden kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın Harita Genel Müdürlüğü tarafından değiştirilebileceğini kabul eder.
 • Portal kullanıcıları, portalden indirilen ve/veya alıntı yapılan her türlü veri ve bilgi için portale atıf yapacağını kabul eder. 

Özel Hususlar:

 • Portal Veri Tabanı sayfasından sağlanan deniz seviyesi verileri istasyonun lokal datumuna göredir. Portal kullanıcıları, ticari amaçlı kullanım dışında bu veriye ücretsiz olarak erişebilmektedir.
 • Portal kullanıcıları, ticari amaçlı kullanım dışında portal Veri Tabanı sayfasından sağlanan meteorolojik verilere ücretsiz olarak erişebilmektedir.
 • Portal Veri Tabanı sayfasından sağlanan deniz seviyesi ve meteorolojik verilerin tarih/saat sistemi UTC+00:00’dır. Söz konusu verilerin tarih/saat sistemini lokal zamana (UTC+03:00 ) çevirmek için gerekli saat düzeltme miktarları eklenmelidir.
 • Portal kullanıcıları, ticari amaçlı kullanım dışında  ve gerekli atıf yapmak şartıyla portal Yayınlar sayfasında sağlanan makale, bildiri, poster, teknik rapor, resim, program, yazılım ve diğer bilgilere ücretsiz erişebilmektedir.
 • TUDES mareograf istasyonlarının Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA) datumuna göre deniz seviyesi verileri ücretli olarak sunulmaktadır.
 • Ücretler yıllık abonelik şeklinde olup, abonelik için izlenmesi gereken adımlar Abonelik İşlemleri sayfasında mevcuttur.