Kurumsal Abonelik İşlemleri

Kurumsal abonelikten, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli -- ve  sayılı cetvellerde yer alan genel yönetim kapsamındaki idareler ile mahalli idare kapsamındaki kamu idareleri ve 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamındaki veri paydaşı kamu kurumları yararlanabilecektir.

Kurumsal Abonelik İşlemleri

  • Kurumsal Abone Sözleşmesi indirilip ekleri ile birlikte eksiksiz doldurulacaktır.
  • Sözleşmenin imza sayfası hariç diğer sayfaları paraflanacak ve imza sayfası kurum yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
  • Sözleşme ekindeki Kurumsal Abone Kayıt Formu yetki verilmek istenen her personel için ayrı ayrı doldurulacak ve sözleşmeyi imzalayan kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır.
  • Sözleşme ve ekindeki “Kurumsal Abone Kayıt Formu” bir üst yazı ile birlikte Harita Genel Müdürlüğü Tıp Fakültesi Cad. 06590 Cebeci/ANKARA adresine posta yoluyla iletilecektir.
  • Evrakların Harita Genel Müdürlüğüne ulaşmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde yapılacak inceleme sonrasında eksik bir husus yoksa sözleşme onaylanacak ve bir nüshası Kurumsal Aboneye gönderilecektir.
  • Sözleşmenin onaylanmasına müteakip kullanıcı adı ve şifre Kurumsal Abone’nin Sözleşme ekindeki Kurumsal Abone Kayıt Formunda belirtilen e-posta adresine gönderecektir.
  • Kurumsal Abone, Kurumsal Abone Kayıt Formuyla yetkilendirilen personelin, görev/yetki/kurum değişikliğini en kısa sürede Harita Genel Müdürlüğüne bildirecektir.

Kurumsal Abonelik Sözleşmesi