Abonelik İşlemleri

Yıllık Abonelik Ücretleri

  • TUDES 2020 yılı standart abonelik bedeli KDV hariç 2493.22 TL, KDV dâhil 2942.00 TL 'dir.
  •  Bilimsel çalışmalarda kullanmak ve Rektör veya Dekan tarafından imzalı resmi talep yazısı ile başvuru yapmak şartıyla, bilimsel abonelere standart abonelik bedeli tutarı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.
  •  Bir nüsha abonelik sözleşmesi için damga vergisi tutarı, KDV hariç bir yıllık abonelik bedeli tutarının %0,948'dir. Standart ve bilimsel aboneler "Damga Vergisinden Muafiyet Belgesini" ibraz etmek şartıyla damga vergisinden muaftır.
  •  Damga vergisine tabi standart bir abone bir yıllık TUDES aboneliği için, 2942.00 TL abonelik bedeline ilaveten iki nüsha abonelik sözleşmesine ait  47.27 TL damga vergisi de dahil olmak üzere toplamda 2989.27 TL ödeme yapacaktır.
  •  Damga vergisinden muaf standart bir abone bir yıllık TUDES aboneliği için sadece 2942.00 TL abonelik bedeli ödemesi yapacaktır.
  •  Damga vergisine tabi bilimsel bir abone bir yıllık TUDES aboneliği için, 1471.00 TL abonelik bedeline ilaveten iki nüsha abonelik sözleşmesine ait 23.63 TL damga vergisi de dahil olmak üzere toplamda 1494.64 TL ödeme yapacaktır.
  •  Damga vergisinden muaf bilimsel bir abone bir yıllık TUDES aboneliği için sadece 1471.00 TL abonelik bedeli ödemesi yapacaktır. 

Abonelik Sözleşmesi


Abonelik İşlem Adımları