Yayınlar

Yıldız H., Andersen O.B., Simav M.,Aktuğ B., Özdemir S. (2013) Estimates of vertical land motion along the southwestern coasts of Turkey from coastal altimetry and tide gauge data, Advances in Space Research, Volume 51, DOI 10.1016/j.asr.2012.11.011, pp. 1572–1580.

Simav M., Yıldız H., Türkezer A., Lenk O.,Özsoy E. (2012)  Sea level variability at Antalya and Menteş tide gauges in Turkey: atmospheric, steric and land motion contributions, Studia Geophysica et Geodaetica, Volume 56, DOI: 10.1007/s11200-010-0067-x, pp. 215-230.

Simav M., Türkezer A., Sezen E., Akyol S., İnam M., Cingöz A.,Lenk O., Kılıçoğlu A. (2012) Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Ağı Veri Kalite Kontrol ve Yönetim Sistemi, Harita Dergisi, Sayı 145, pp. 15–28. 

Yıldız H., Andersen O.B., Simav M., Kılıçoğlu A., Lenk O. (2011) Black sea annual and inter-annual water mass variations from space, Journal of Geodesy, DOI 10.1007/s00190-010-0421-3, pp. 119–127.

Simav M., Yıldız H., Arslan E. (2008) Doğu Akdeniz'de Uydu Altimetre Verileri ile Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması, Harita Dergisi, Sayı 139, pp. 1–31.

Yıldız H. (2007) Mareograf ve Sabit GPS Zaman Serilerinin Analiziyle Uzun Dönemli Mutlak Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması, Harita Dergisi, Sayı 137, pp. 1-24.

Kılıçoğlu A., Şanlı U., Demir C., Yıldız H., Cingöz A., AktuğB., Açıkgöz M. (2007) Marmara Denizindeki Deniz Yüzeyi Yükseklik Değişimlerinin ERS-1, ERS-2 ve Topex/Poseidon Uydu Altimetre Ölçüleriyle Araştırılması, Harita Dergisi, Sayı 137, pp. 22-38.

Yıldız H., Demir C., Gürdal M.A., Akabalı O.A., Demirkol E.Ö.,Ayhan M.E., Türkoğlu Y. (2003) ANTALYA-II, BODRUM-II, ERDEK ve MENTEŞ Mareograf İstasyonlarına ait 1984-2002 Yılları Arası Deniz Seviyesi ve Jeodezik Ölçülerin Değerlendirilmesi, Harita Dergisi, Özel Sayı 17, pp. 1–75.

Demir C., Yıldız H. (2002) Erdek Mareograf İstasyonu ve Çevresinde Deniz Seviyesi ve Jeodezik Ölçüler Yardımıyla Düşey Yer Kabuğu Hareketlerinin Araştırılması, Harita Dergisi, Sayı 127.

Gürdal M.A. (2002) Deniz Seviyesi Değişimlerine Neden Olan Etkiler, Harita Dergisi, Sayı 127.

Gürdal M.A. (1998) Deniz Seviyesi Ölçmeleri ve Hrt.Gn.K.lığınca İşletilen Mareograf İstasyonları, Harita Dergisi, Sayı 119.

Hekimoğlu Ş. (1990) Deniz Yüzeyinin Yüz Yıllık Değişimlerinin Belirlenmesi, Harita Dergisi, Sayı 104.

Hekimoğlu Ş. (1989) Deniz Düzeyi Yükseliyor Mu?, Harita Dergisi, Sayı 103.